Nespravedlivých

Hledám varianty 'nespravedlivých' [ nespravedlivými (1) nespravedlivých (3) nespravedlivý (4) nespravedliví (2) nespravedlivé (2) nespravedlivá (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Jeremiáš 23:10... Jejich dráha je totiž zlá, jejich moc je nespravedlivá. "Proroci i kněží jsou bezbožní; i ve svém...
Matouš 5:45...lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivénespravedlivé. Jakou máte odplatu, když milujete jen ty,...
Lukáš 18:6...Tehdy Pán řekl: "Slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý soudce?! A Bůh snad nezjedná právo svým...
Lukáš 18:11...ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydřiduchovénespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní....
Skutky 24:15...i oni, že nastane vzkříšení spravedlivýchnespravedlivých. Proto se snažím, abych měl vždy čisté...
Římanům 3:5... co na to řekneme? Není Bůh (lidsky řečenonespravedlivý, když nás trestá svým hněvem? V žádném...
Římanům 9:14...jsem však zavrhl." Co na to řekneme? Není Bůh nespravedlivý? V žádném případě! Mojžíšovi přece řekl:...
1. Korintským 6:1...odvažuje, když s někým spor, soudit se před nespravedlivými, a ne před svatými? Copak nevíte, že svatí...
1. Korintským 6:9...škodíte, a to vlastním bratrům! Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království?...
Koloským 3:25...Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. Odplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich nespravedlnosti....
Židům 6:10...něčím lepším - tím, co se týká spasení. Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na lásku,...
1. Petr 3:18...Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil...
2. Petr 2:9...Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu, zvláště pak ty,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |