Nesplnil

Hledám varianty 'nesplnil' [ nesplníte (1) nesplnili (1) nesplnil (3) nesplní (7) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 21:11...ani na manželském styku. Jestliže toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmo, bez výkupného."...
Numeri 15:22...těsta. Jestliže se neúmyslně prohřešíte tím, že nesplníte některé z těchto přikázání, která Hospodin...
Numeri 23:19...Promluví snad, a nedodrží to, řekne snad něco, a nesplní? Hle, dostal jsem za úkol žehnat; když on žehná, ...
Růt 3:13...povinnost, budiž, vykoupí. Pokud ji ale nesplní, pak, jakože je živ Hospodin, vykoupím . Spi...
1. Samuel 13:13..." "Zachoval ses jako hlupák!" zvolal Samuel. "Nesplnil jsi rozkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Vždyť...
1. Samuel 13:14... Jeho určil za vůdce svého lidu, protože ty jsi nesplnil, co ti Hospodin přikázal." Potom Samuel vstal a...
2. Královská 2:10...od tebe vzat, tvá žádost se splní. Pokud nenesplní se." Šli tedy spolu dál a rozmlouvali, když vtom je...
Kazatel 5:4...by lepší nic neslibovat, než když jsi slíbilnesplnil. Nedovol svým ústům, aby přivedla k hříchu,...
Jeremiáš 23:20...Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud neprovedenesplní, co ve svém srdci usoudil. V nadcházejících dnech...
Jeremiáš 30:24...planoucí hněv se neodvrátí, dokud neprovedenesplní, co ve svém srdci usoudil. V nadcházejících dnech...
Jeremiáš 34:18...země. S těmi, kdo porušili mou smlouvunesplnili slova smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli, s těmi...
Daniel 11:17...aby mu skrze ni škodil. To se mu však nepodařínesplní. Obrátí tedy pozornost k přímořským zemím a mnohé z...

Slova obsahující nesplnil: nesplnil (3) nesplnili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |