Nespěchal

Hledám varianty 'nespěchal' [ nespěchej (1) nespěchalo (1) nespěchali (1) nespěchal (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 10:13...Upřímného. Slunce se zastavilo uprostřed nebenespěchalo k západu skoro celý den. Takový den nenastal...
Soudců 2:23... anebo ne." Hospodin tam tedy ony národy nechalnespěchal s jejich vyhnáním, když je nedal do rukou Jozuovi...
2. Letopisů 24:5...našeho Boha. Pospěšte si s tím." Levité ale nespěchali. Král si tedy zavolal představeného Jojadu a...
Kazatel 5:1...hlupáků - ti ani nevědí, jak špatně jednají!  Nespěchej mluvit, neukvapuj se, než něco řekneš před Bohem....
Galatským 1:16...mi zjeví svého Syna, abych ho kázal mezi pohanyNespěchal jsem se tehdy poradit s tělem a krví, ani jsem...

Slova obsahující nespěchal: nespěchal (2) nespěchali (1) nespěchalo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |