Nesoudím

Hledám varianty 'nesoudím' [ nesuďte (3) nesoudíte (1) nesoudím (2) nesoudí (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Letopisů 19:6...soudcům nařídil: "Dávejte pozor, jak jednáteNesoudíte přece jen pro člověka, ale pro Hospodina. Když...
Žalmy 94:10...- copak nevidí? Ten, který trestá národy - copak nesoudí? Učiteli lidstva snad chybí vědění? Hospodin zná...
Matouš 7:1...vlastní starosti. Den dost svého trápení." "Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte,...
Lukáš 6:37...milosrdní, jako je milosrdný váš OtecNesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete...
Jan 5:22...i Syn dává život těm, kterým chce. Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu, aby všichni ctili...
Jan 7:24... že jsem v sobotu uzdravil celého člověkaNesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem." Někteří z...
Jan 8:15...přicházím ani kam jdu. Vy soudíte tělesně,  nesoudím nikoho. A i kdybych soudil, můj soud je pravdivý,...
Jan 12:47...tmě. Slyší-li někdo slova a neplní je, ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych...
Římanům 14:3... nepohrdá tím, kdo nejí, a kdo nejí,  nesoudí toho, kdo - vždyť Bůh jej přijal! Kdo vůbec jsi,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |