Nesnese

Hledám varianty 'nesnese' [ nesnesu (1) nesnese (5) ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 31:23...ale ještě očistit očistnou vodou. Vše, co oheň nesnese, propláchněte vodou. Sedmého dne si vyperte roucha,...
Jozue 24:19...vždyť je to svatý Bůh. Je to žárlivý Bůhnesnese vaše provinění a hříchy. Jestliže Hospodina...
Žalmy 31:7...svého ducha, Hospodine, věrný Bože, vykup Nesnesu ctitele marných nicotností, mou nadějí je Hospodin....
Přísloví 13:5...pracovitý člověk však jenom pokvete. Spravedlivý nesnese prolhané řeči, darebák nestydatě šíří puch....
Přísloví 15:10... Tvrdý trest tomu, kdo opouští stezku; kdo nesnese domluvy, ten umírá. Hospodin vidí do hrobu i říše...
Ezechiel 12:28...praví Panovník Hospodin - Žádné z mých slov  nesnese odklady. Cokoli řeknu, se naplní, praví Panovník...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |