Nesmysly

Hledám varianty 'nesmysly' [ nesmysly (19) nesmyslem (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Job 21:34...ho nesčetní. Jak chcete těšit těmi nesmysly? Vaše odpovědi jsou samé lži!" Elifaz Temanský mu...
Job 27:12...všichni sami viděli - proč tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud dává Bůh ničemům, dědictví, jež...
Přísloví 12:23...své vědění tajit, hňup ale z plna hrdla křičí nesmysly. Pracovitým rukám bude svěřena vláda, zahálčivost...
Přísloví 13:16...se každý, kdo rozum, hňup ale roztrušuje samé nesmysly. Ničemný vyslanec upadne do neštěstí, spolehlivý...
Přísloví 15:2...zpříjemňuje poznání, tupci z úst chrlí samé nesmysly. Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré...
Kazatel 10:13...je úvodem k jeho řeči, po následují hrozné nesmysly; blázen povídá dál a dál. Člověk netuší, co se...
Izaiáš 9:16...jsou všichni bezbožní a zlí a všechna ústa mluví nesmysly. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka...
Izaiáš 19:11...jsou pouzí pomatenci, faraonovi mudrci mu radí nesmysly. Jak můžete říkat faraonovi: "Jsem pokračovatel...
Izaiáš 29:16...myslí si: "Kdo nás uvidí? Kdo o nás ?" Takové nesmysly! se snad hrnčíř pokládat za jíl? Říká snad dílo...
Izaiáš 32:6...přestanou říkat ctihodný. Hlupák přece říká nesmysly, zlé věci v srdci vymýšlí - jak by se dopustil...
Jeremiáš 2:8... proroci prorokovali při Baalovi, následovali nesmysly. Proto vás znovu obviňuji, praví Hospodin, a ještě...
Jeremiáš 2:11...bozi nebyli? Můj lid ale svou Slávu vyměnil za nesmysly! Zděste se, nebesa, otřásejte se hrůzou nad tím,...
Jeremiáš 10:3...děsí pohané. To, čím se řídí národy, jsou pouhé nesmysly: dřevo pokácené v lese, výtvor otesaný truhlářem,...
Jeremiáš 10:8...to nechápaví tupci a jejich nauky jsou pouhé nesmysly: dřevo, tepané stříbro ze zámoří a zlato dovezené...
Jeremiáš 10:15...jsou podvod a ducha v sobě nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas zúčtování,...
Jeremiáš 16:19...Naši otcové zdědili samé lži, marnost a holé nesmysly. Copak si člověk může vyrobit bohy? Žádní bozi to...
Jeremiáš 51:18...jsou podvod a ducha v sobě nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas zúčtování,...
Pláč 2:14...uzdravit? Tvoji proroci ti prorokovali lžinesmysly. Neodhalovali tvé zločiny, aby odvrátili tvé...
Ozeáš 5:11... soudem rozdrcen, neboť si usmyslel jít za Nesmyslem. Pro Efraima jsem jako vřed, pro dům Judy jsem...
3. Jan 1:10... připomenu, co dělá, když o nás šíří ty zlé nesmysly. A jako by toho nebylo dost, nejenže sám bratry...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |