Nesmrtelnost

Hledám varianty 'nesmrtelnost' [ nesmrtelnosti (2) nesmrtelnost (6) ]. Nalezeno 8 veršù.
Římanům 2:7...vytrvale konají dobro a hledají slávu, čestnesmrtelnost, věčným životem; těm, kdo ve svém sobectví...
1. Korintským 15:50...království a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti. Prozradím vám teď tajemství: Všichni...
1. Korintským 15:52...konec. zatroubí, mrtví budou vzkříšeninesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí...
1. Korintským 15:53...obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. A toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a...
1. Korintským 15:54...oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno: "Smrt je...
Efeským 6:24...Otce a od Pána Ježíše Krista. Boží milostnesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista!...
1. Timoteus 6:16...kralujících a Pán panujících, který jediný  nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, kterého nikdo...
2. Timoteus 1:10...vládu smrti a skrze evangelium zjevil životnesmrtelnost. Právě to jsem povolán zvěstovat jako kazatel,...

Slova obsahující nesmrtelnost: nesmrtelnost (6) nesmrtelnosti (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |