Neskoncuje

Hledám varianty 'neskoncuje' [ neskoncuji (2) neskoncuješ (1) neskoncuje (1) neskoncoval (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Deuteronomium 28:21... Hospodin postihne morem, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou jdeš obsadit. Hospodin raní...
1. Samuel 15:18...jako proklaté. Bojuj s nimi, dokud s nimi neskoncuješ!' Proč jsi tedy Hospodina neposlechl? Proč ses...
1. Královská 19:2...mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak jako ty s nimi!" Eliáš dostal strach a...
Nehemiáš 9:31...do rukou. V nesmírném slitování jsi ale s nimi neskoncoval, neopustil jsi je, neboť jsi Bůh milostivý a...
Jeremiáš 5:18... Ale ani v těch dnech, praví Hospodin, s vámi neskoncuji. se budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin...
Ezechiel 20:17...líto je zničit, a tak jsem s nimi na poušti neskoncoval. Jejich synům jsem na poušti řekl: Neřiďte se...

Slova obsahující neskoncuje: neskoncuje (1) neskoncuješ (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |