Neskončí

Hledám varianty 'neskončí' [ neskončím (2) neskončila (2) neskončí (7) ]. Nalezeno 11 veršù.
Růt 2:23...držela Boázových děveček a paběrkovala, dokud neskončila sklizeň ječmene a pšenice. A zůstávala dál se...
2. Letopisů 29:28...troubili a to vše trvalo, dokud zápalná oběť neskončila. Jakmile byla zápalná oběť dokonána, Ezechiáš i...
Nehemiáš 13:19... zavřou vrata. Zakázal jsem je otevírat, dokud neskončí sobota. Do bran jsem postavil některé ze svých...
Žalmy 102:28...a budou pryč. Ty však jsi tentýž - tvá léta neskončí. Děti tvých služebníků budou žít dál, jejich símě...
Izaiáš 51:6... spása ale trvá navěky a spravedlnost nikdy neskončí. Poslouchejte , znalci spravedlnosti, lide,...
Jeremiáš 30:11...do kterých jsem rozprášil. S tebou však nikdy neskončím, i když ztrestám po právu a nenechám bez...
Jeremiáš 46:28...do kterých jsem rozptýlil. S tebou však nikdy neskončím, i když ztrestám po právu a nenechám bez...
Daniel 6:27... Jeho království se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on koná divy a...
Daniel 7:14... národy i jazyky. Jeho vláda je věčná - nikdy neskončí, jeho království se nezhroutí! To, co jsem ...
1. Korintským 13:8...věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví - ta zaniknou, jazyky - ty...
Židům 1:12...budou změněna, ty však jsi tentýž - tvá léta neskončí!" A kterému z andělů kdy řekl: "Seď po pravici,...

Slova obsahující neskončí: neskončí (7) neskončím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |