Neshromáždil

Hledám varianty 'neshromáždil' [ neshromáždíš (1) neshromáždil (1) neshromáždí (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Jozue 2:18...provázků do okna, kterým jsi nás spustila, a neshromáždíš k sobě domů svého otce, matku, sourozence a...
2. Letopisů 30:3...ještě nebylo posvěceno dost kněží a lid se ještě neshromáždil do Jeruzaléma. Takové řešení se líbilo králi i...
Jeremiáš 49:5...rozehnáni každý na jinou stranu a nikdo  neshromáždí ty, kdo se rozprchli. Později ale osud Amonců...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |