Neselhala

Hledám varianty 'neselhala' [ neselže (2) neselhalo (4) neselhali (1) neselhala (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Jozue 21:45... která Hospodin řekl domu Izraele, ani jediné neselhalo; vše se splnilo. Tehdy Jozue svolal pokolení...
Jozue 23:14... která vám řekl Hospodin, váš Bůh, ani jediné neselhalo. Všechna se vám splnila - neselhalo ani jediné z...
1. Královská 8:56... která promluvil skrze svého služebníka Mojžíšeneselhalo. Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s...
2. Královská 10:10...slovo, které Hospodin vyřkl proti domu Achabovuneselže. Hospodin vykonal, co řekl skrze svého služebníka...
Job 21:10...na nijak nepadá. Jejich býk je plodný, nikdy neselže, jejich kráva rodí, o tele nepřijde. Jejich mladí...
Lukáš 22:32...pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. se jednou obrátíš, posiluj své bratry." "Pane...
2. Korintským 13:6...ovšem selhali. Doufám, že poznáte, že my jsme neselhali. Modlím se k Bohu, abyste se nezachovali špatně....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |