Nesčíslným

Hledám varianty 'nesčíslným' [ nesčíslnými (3) nesčíslným (1) nesčíslných (2) nesčíslný (1) nesčíslné (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 24:60...Rebece požehnali: "Sestro naše, staň se matkou nesčíslných tisíců! Také tvé símě vládne branami svých...
Numeri 10:36...spočinout, říkával: "Navrať se, Hospodine, k nesčíslným tisícům Izraele." Lid si pak před Hospodinem...
Deuteronomium 33:2...vychází, tak jim z pohoří Paran zazářil. S nesčíslnými tisíci kráčel od Kádeše, oheň Zákona vzešel z...
2. Letopisů 12:3...vládce Šišak. Měl 1 200 vozů, 60 000 jezdcůnesčíslné vojsko, které s ním táhlo z Egypta: Libyjci,...
Izaiáš 53:12...sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby senesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a...
Ezechiel 37:10...ožili. Postavili se na nohy a byl jich obrovskýnesčíslný šik. "Synu člověčí," řekl mi potom, "tyto kosti...
Micheáš 6:7... Hospodin zalíbení v tisíci beranech, v nesčíslných řekách oleje? Mám dát svého prvorozeného za...
Juda 1:14...Enoch, když řekl: "Hle, Pán přicházínesčíslnými tisíci svých svatých, aby soudil všechny lidi a...

Slova obsahující nesčíslným: nesčíslným (1) nesčíslnými (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |