Nerušil

Hledám varianty 'nerušil' [ nerušte (1) nerušil (2) neruší (2) neruš (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Deuteronomium 33:28...proto bydlí v bezpečí, Jákobův příbytek nikdo neruší v zemi obilí a vína, kde z nebe padá rosa. Jak jsi,...
2. Samuel 7:10...a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil. jej nebudou utiskovat zlosynové jako dříve, za...
1. Letopisů 17:9...a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil. ho nebudou utlačovat zlosynové jako dříve, za...
Ezdráš 6:7...a ostatním úředníkům za Eufratem: Nevměšujte seNerušte práci na Božím domě. Židovský správce a židovští...
Jeremiáš 14:21...slavný trůn! Pamatuj na svou smlouvu s námineruš ji! Umí snad modly národů dávat déšť? Prší snad z...
Galatským 3:15... bratři. Lidskou smlouvu po schválení také nikdo neruší ani k nic nepřidává. Totéž platí pro zaslíbení...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |