Nerozumní

Hledám varianty 'nerozumní' [ nerozumným (1) nerozumný (1) nerozumní (3) nerozumného (2) nerozumné (3) nerozumná (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 32:6...zpustlý rod. Takhle se Hospodinu odplácíte, lide nerozumný a nemoudrý? Copak on není tvůj Otec a Stvořitel,...
Deuteronomium 32:21...marnostmi. Nelidem proto vzbudím jejich žárlenínerozumným národem je popudím. vzplanul oheň mého hněvu,...
Žalmy 32:9...radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím: "Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být zkroceni uzdou a...
Přísloví 9:16..."Kdo je zmatený, přijde ke mně!" Všechny nerozumné vyzývá: "Kradená voda je tak sladká, zakázaný...
Přísloví 10:13... Ve rtech rozvážného nalezneš moudrost, na záda nerozumného patří hůl. Moudří své vědění dobře střeží, ústa...
Přísloví 15:21...dělá otci radost, tupec i vlastní matkou pohrdáNerozumného těší každá hloupost, rozvážný člověk drží přímý...
Skutky 25:27...po tomto slyšení měl co napsat. Zdá se mi totiž nerozumné posílat vězně a neuvést, z čeho je obviněn." ...
Římanům 1:21... propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Prohlašují se za moudré,...
Římanům 1:31... vynalézaví ve zlu, vzpurní k rodičůmnerozumní, nespolehliví, bezcitní a nemilosrdní. Přestože...
Titus 3:3...vždy prokazují vlídnost. I my jsme přece bývali nerozumní, nepovolní a oklamaní. Otročili jsme vášním a...
2. Petr 2:12...rozsudek. Tihle se však chovají pudově jako nerozumná zvířata, určená k ulovení a na porážku. Čemu...
Juda 1:10...tomu, co neznají, a to, co znají pudově jako nerozumná zvířata, je vede do záhuby. Běda jim! Vydali se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |