Nerodí

Hledám varianty 'nerodí' [ nerodíš (1) nerodím (1) nerodila (3) nerodil (1) nerodí (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 16:1...a Jebusejce." Saraj, Abramova manželka, mu nerodila děti; měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar....
Genesis 30:1...přestala rodit. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi: "Dej mi...
Job 24:21...větrem zlomeni. obcují s neplodnou, která nerodí, vdovu opustí bez jmění! Bůh svojí mocí i silné...
Izaiáš 23:4... Sidone, mořská pevnosti, neboť moře promluví: "Nerodím, nemám bolesti, nevychovávám dívky ani mladíky."...
Izaiáš 54:1...Zpívej a křič samou radostí, která jsi nikdy nerodila! Opuštěná totiž bude mít děti - víc dětí nežli...
Ozeáš 9:16...Efraim bude bit, takže mu uschnou kořeny, aby nerodil. I kdyby ale děti zplodili, ty jejich drahoušky...
Ageus 2:19...Réva, fíkovník, granátovník ani oliva ještě nerodí? Ode dneška vám požehnám." Čtyřiadvacátého dne téhož...
Matouš 21:19...než listí. Řekl mu tedy: " se z tebe navěky nerodí ovoce!" A ten fíkovník hned uschl. Když to viděli...
Lukáš 23:29... kdy lidé řeknou: ‚Blaze neplodným, jejichž lůna nerodila a jejichž prsy nekojily!' Tehdy řeknou horám:...
Galatským 4:27... Je přece psáno: "Raduj se, neplodná, ty, jež nerodíš, jásej a křič, jež nemáš bolesti! Dětí opuštěné je...

Slova obsahující nerodí: nerodí (4) nerodím (1) nerodíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |