Nepustil

Hledám varianty 'nepustil' [ nepustíš (1) nepustím (4) nepustil (4) nepustí (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 32:27...kyčel. Tehdy řekl: "Pusť , začíná svítat!" "Nepustím , dokud mi nepožehnáš!" odpověděl Jákob. "Jak se...
Soudců 15:1...ženou do ložnice," řekl. Její otec ho tam ale nepustil: "Myslel jsem, že se ti znelíbila, tak jsem ji dal...
2. Královská 4:30..."Jakože je živ Hospodin a živ jsi tynepustím se !" A tak vstal a šel s . Gehazi vyrazil...
2. Letopisů 25:13...a všechny roztříštili. Žoldnéři, které Amaciáš nepustil se svým vojskem do války, mezitím napadali judská...
Job 27:6...se jakživ nezřeknu. Trvám na své nevině - se nepustím, po celý život mám čisté svědomí! Kéž by ...
Žalmy 16:5...kalich je Hospodin - ty přece můj osud z ruky nepustíš! Vyměřeny jsou mi blažené krajiny, dostalo se mi...
Žalmy 119:87... pomoz mi! Skoro vyhladili ze zeměnepustil jsem se však tvých pravidel. Ve své lásce prosím...
Přísloví 25:10...uslyší, potom potupí , tvá špatná pověst  nepustí! Zlatá jablka na stříbrných mísách jsou slova...
Píseň 3:4... kterého z duše miluji! Držím se ho pevně, ho nepustím, dovedu ho do domu svojí matičky, ukážu mu svůj...
Lukáš 8:51...Bude zachráněna." Když pak vcházel do toho domunepustil dovnitř nikoho kromě Petra, Jakuba, Jana a rodičů...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |