Nepropustil

Hledám varianty 'nepropustil' [ nepropustit (1) nepropustíš (1) nepropustím (1) nepropustil (6) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 5:2...Izrael? Žádného Hospodina neznám a Izrael nepropustím!" Řekli tedy: "Setkal se s námi Bůh Hebrejů....
Exodus 8:17...můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid nepropustíš, dávej pozor: Na tebe, na tvé dvořany, na tvůj...
Exodus 8:25... se nás ale farao nepokouší znovu obelstítnepropustit lid, aby obětoval Hospodinu." Nato Mojžíš...
Exodus 8:28...jediná. I tentokrát se však farao zatvrdil a lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k...
Exodus 9:7...ani kus! Farao však zůstal zatvrzelý a lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl:...
Exodus 9:35...Hospodin skrze Mojžíše předpověděl, Izraelity nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k...
Exodus 10:20...ale posílil faraonovu hrdost, a tak syny Izraele nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku...
Exodus 11:10...faraonovu hrdost, a tak Izraelity ze své země nepropustil. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi...
1. Samuel 20:13...a ještě mi přidá, kdybych ti to zatajilnepropustil v pokoji. je Hospodin s tebou, jako býval...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |