Nepromluvíš

Hledám varianty 'nepromluvíš' [ nepromluvíš (3) nepromluvím (1) nepromluvil (1) nepromluví (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Samuel 2:27...mu odpověděl: "Jako že je živ Hospodin, kdybys nepromluvil, muži by nepřestali stíhat své bratry do...
Přísloví 14:5... silný býk zajistí hojnou úrodu. Čestný svědek nepromluví lživě, křivopřísežník ale šíří klam. Drzoun se...
Jeremiáš 20:9...si: " se o něm ani nezmíním, jeho jménem  nepromluvím!" Jeho slovo mi ale hoří v srdci, je jako oheň...
Ezechiel 3:18...ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a ty ho nevaruješnepromluvíš, abys tomu ničemovi zachránil život tím, že bys...
Ezechiel 33:8...řeknu ničemovi: ‚Ničemo, musíš zemřít,' ale ty nepromluvíš, abys toho ničemu varoval před jeho cestou -...
Lukáš 1:20... která se ve svůj čas naplní, hle, budeš němýnepromluvíš do dne, kdy se ty věci stanou." Lidé zatím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |