Neprojde

Hledám varianty 'neprojde' [ neprojdu (1) neprojdete (1) neprojdeš (2) neprojde (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
Leviticus 26:6...odstraním ze země zlou zvěř a vaší zemí neprojde meč. Poženete své nepřátele, takže před vámi...
Numeri 20:18... dokud nepřejdeme tvé území." Edom však řekl: "Neprojdeš mou zem. Jinak proti tobě vytáhnu s mečem!"...
Numeri 20:20...víc, chceme jen pěšky projít." Edom však řekl: "Neprojdeš!" a vytáhl proti nim s velikým a mocným vojskem....
Job 19:8...křičím o pomoc, a právo nikde. Cestu mi zazdilneprojdu, na stezky vrhl temnotu. Mou čest ze mne strhl...
Job 41:8... Jedna přiléhá ke druhé, ani vzduch mezi nimi neprojde. Jsou k sobě navzájem těsně semknuté, drží...
Izaiáš 34:10...věků z něj zbudou trosky, nikdo tudy nikdy neprojde. Tu zemi obsadí pelikán a výr, sýček a krkavec se...
Jeremiáš 51:43...země bez vody, země úplně bez obyvatel, kudy neprojde žádný smrtelník. Zúčtuji s Bélem v Babylonu, vyrvu...
Ezechiel 29:11...od Migdolu po Asuán, po habešskou hraniciNeprojde tudy lidská noha, dokonce ani noha zvířete a...
Matouš 10:23...městě, utečte do jiného. Amen, říkám vám, že neprojdete izraelská města, než přijde Syn člověka. Není...

Slova obsahující neprojde: neprojde (5) neprojdeš (2) neprojdete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |