Nepozval

Hledám varianty 'nepozval' [ nepozvala (1) nepozval (6) ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 12:1...překročili Jordán směrem k Cafonu. "Proč jsi nás nepozval, abychom šli s tebou, když jsi táhl do boje proti...
Soudců 19:15...se na městském prostranství, ale nikdo je na noc nepozval k sobě domů. A hle, jeden stařík se večer vracel z...
Soudců 19:18...a teď se vracím domů. Nikdo ale k sobě nepozval. Máme slámu i obrok pro své osly, mám i chléb a...
1. Královská 1:10...bojovníky, ba ani svého bratra Šalomouna ale nepozval. Nátan tehdy promluvil s Šalomounovou matkou...
1. Královská 1:19...vojska Joába, ale tvého služebníka Šalomouna nepozval. Oči celého Izraele teď vzhlíží k tobě, můj pane a...
1. Královská 1:26...Jojadova, ba ani tvého služebníka Šalomouna ale nepozval. Je to snad nařízení od mého královského pána? Můj...
Ester 5:12... "královna Ester vystrojila hostinu, na kterou nepozvala kromě krále nikoho, jenom ! Dokonce jsem k...

Slova obsahující nepozval: nepozval (6) nepozvala (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |