Nepovolaného

Hledám varianty 'nepovolaného' [ nepovolaný (9) nepovolaného (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 29:33...obětmi očištěni, kdo byli pověřeni a posvěceniNepovolaný to jíst nebude, neboť je to svaté. Jestliže z...
Exodus 30:33... kdo namíchá takovou mast nebo ji vylije na nepovolaného, bude vyobcován ze svého lidu.'" Hospodin...
Leviticus 22:10... jejich Posvětitel. Svaté věci nesmí jíst nikdo nepovolaný. Ani knězův host nebo nádeník nesmí jíst nic...
Leviticus 22:13...z pokrmu svého otce jako za svého mládí. Žádný nepovolaný to však jíst nesmí. Když někdo nedopatřením sní,...
Numeri 1:51...Příbytek chystat k táboření, levité jej vztyčíNepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře. Synové...
Numeri 3:10...jeho syny pověříš, aby zachovávali své kněžstvíNepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře." Hospodin...
Numeri 3:38... Drželi za syny Izraele stráž před svatyníNepovolaný, jenž by se přiblížil, však měl zemřít. Levité,...
Numeri 17:5...se stalo pro syny Izraele připomínkou, aby žádný nepovolaný, který by nebyl z Áronova semene, nepřistupoval...
Numeri 18:4...setkávání a o veškerou službu Příbytku. Nikdo nepovolaný se k vám ale nepřiblíží. Budete držet stráž při...
Numeri 18:7...za oponou. Kněžskou službu vám dávám jako darNepovolaný, jenž by se přiblížil, zemře." Hospodin...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |