Nepovím

Hledám varianty 'nepovím' [ nepovíte (1) nepovíš (3) nepovím (2) nepoví (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 16:15...nemáš srdce? třikrát jsi oklamal! Copak mi nepovíš, v čem je ta tvoje veliká síla?" Těmi řečmi ho...
Přísloví 29:24...sám sobě škodí, když ani pod přísahou nic nepoví. Strach z lidí člověka nakonec ochromí, kdo doufá v...
Ezechiel 24:19...mi bylo přikázáno. Lidé mi říkali: "Co to dělášNepovíš nám, co to pro nás znamenat?" Odpověděl jsem...
Ezechiel 37:18...v tvé ruce jedno. se tví krajané zeptají: ‚Nepovíš nám, co to podle tebe znamenat?' řekni jim - Tak...
Daniel 2:9...čas, protože víte, že jsem prohlásil: ‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo, čeká vás jediný trest.' Domluvili...
Matouš 2:13...matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil."...
Marek 11:33... Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy nepovím, jakým právem to dělám," řekl jim Ježíš. Tehdy jim...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |