Nepouštějte

Hledám varianty 'nepouštějte' [ nepouštím (1) nepouští (1) nepouštět (1) nepouštěla (1) nepouštěl (2) nepouštějte (1) nepouštěj (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 1:42...promluvil: "Řekni jim - Nevydávejte se vzhůrunepouštějte se do boje, neboť nejsem ve vašem středu. Jinak...
Deuteronomium 15:10...k Hospodinu a ty bys měl hřích. Dávej ochotněnepouštěj si do srdce lakotu! Hospodin, tvůj Bůh, pak...
1. Samuel 18:2...dne Saul přijal Davida k sobě do služby a ho nepouštěl domů k otci. Jonatan s Davidem uzavřel smlouvu,...
2. Samuel 21:10... dokud se na z nebe nespustil déšť, k nim nepouštěla nebeské ptactvo ve dne ani divokou zvěř v noci....
Žalmy 131:1...zrakem nerozhlížím se. Do ničeho přehnaného se nepouštím, do ničeho, co je nad možnosti. Což nejsem...
Přísloví 1:15...měšec budem všichni mít!" Na cestu s nimi nepouštěj se, synu, nevydávej se v jejich šlépějích -...
Přísloví 25:8...ponížen. I když něco spatříš na vlastní očinepouštěj se pro to rychle do sporu. Co by sis mohl nakonec...
Kazatel 7:18...umřít? Toho je dobré se držet a tamtoho se nepouštět; kdo je bohabojný, dodrží obojí. Moudrost je...
Izaiáš 14:17...celý svět, kdo jeho města podvracel a vězně domů nepouštěl?" Králové národů slavně pohřbeni,každý ve své...
Ezechiel 24:12... Marné snažení. Hrnec je plný spáleniny, která nepouští. Do ohně s tím! Tvá nečistota je ve zvrhlosti....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |