Nepotřebují

Hledám varianty 'nepotřebují' [ nepotřebují (5) nepotřebuji (3) nepotřebujete (1) nepotřebujeme (2) nepotřebuje (1) nepotřeboval (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Soudců 19:19... který tvého služebníka provází. Nic víc nepotřebujeme." "Buď vítán," řekl mu stařík. "Postarám se o...
Daniel 3:16...zachránit z moci?" "Na to ti, Nabukadnezarenepotřebujeme sami odpovídat," řekli králi Šadrach, Mešach...
Matouš 9:12...Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co...
Marek 2:17...Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat...
Lukáš 5:31...daní a hříšníky?" Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k...
Lukáš 15:7...devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují." "Kdyby nějaká žena měla deset mincí a jednu...
Jan 2:25...se jim ale nesvěřoval, protože všechny znalNepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť...
1. Korintským 12:21... tvoří však jedno tělo. Oko nemůže říci ruce: "Nepotřebuji ," stejně jako hlava nemůže říci nohám:...
1. Korintským 12:24...to větší pozornost, kterou ovšem ty slušné části nepotřebují. Bůh ale složil tělo tak, že dal větší...
1. Jan 2:27...to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. To pomazání vás učí...
Zjevení 3:17... Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji - a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný,...
Zjevení 21:23...je totiž Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítily, neboť ho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |