Neposlušné

Hledám varianty 'neposlušné' [ neposlušnými (2) neposlušných (1) neposlušný (1) neposlušné (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Micheáš 5:14...vyhladím. Vykonám pomstu s hněvem a zuřením nad neposlušnými národy!" Slyšte, co praví Hospodin: "Vstaň a...
Skutky 26:19...posvěcenými.' A tak jsem, králi Agrippo, nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění. Začal jsem zvěstovat...
Efeským 2:2...který mocně ovládá ovzduší a který nyní působíneposlušných lidech. My všichni jsme kdysi spolu s nimi...
Efeským 5:6...řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic...
Koloským 3:6... neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali;...
Židům 11:31...Rachab pokojně přijala špehy, a tak nezahynulaneposlušnými. Mám pokračovat ještě dál? Není dost času,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |