Neposílal

Hledám varianty 'neposílal' [ neposílejte (1) neposílej (1) neposílal (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 22:37... Balák uvítal Balaáma slovy: "Cožpak jsem ti neposílal pozvání? Proč jsi ke mně nešel? Že bych neuměl...
Deuteronomium 17:16... si dosadit nesmíš. ale nemá mnoho koní, aby neposílal lid zpátky do Egypta pro další koně. Hospodin vám...
2. Královská 2:16...horu nebo do některého údolí." "Nikam je neposílejte!" řekl jim Elíša. Když ale na něj naléhali, ...
Jeremiáš 37:20... můj pane a králi. Pokorně žádám o slitováníNeposílej zpátky do domu písaře Jonatana, tam neumřu...
Jeremiáš 38:26...jim: ‚Prosil jsem krále o slitování, aby  neposílal zpátky do Jonatanova domu, abych tam neumřel.'"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |