Neponechá

Hledám varianty 'neponechá' [ neponechal (2) neponechá (2) neponech (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 20:7...toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl...
Deuteronomium 5:11...toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Zachovávej sobotní den, aby ti byl...
1. Královská 15:29...se stal králem, vyhubil celý dům JeroboámůvNeponechal z Jeroboáma živou duši, vyhladil je úplně...
1. Královská 16:11...na královský trůn, vyhubil celý Baašův důmNeponechal mu jediného pacholka, žádného příbuzného ani...
Přísloví 5:17... patří, jen tobě jedinému, nikomu cizímu je neponech. Požehnané je tvé zřídlo, v manželce svého...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |