Nepomůžete

Hledám varianty 'nepomůžete' [ nepomůžete (1) nepomůže (1) nepomohly (1) nepomohlo (2) nepomohli (1) nepomohl (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 12:3...mi proti nim na pomoc. Když jsem viděl, že mi nepomůžete, nasadil jsem vlastní život, vytáhl jsem proti...
1. Letopisů 12:20...do boje proti Saulovi. (Nakonec ale Filištínům nepomohli. Jejich vládci se ho totiž po poradě rozhodli...
Žalmy 94:17...mnou postaví se proti zlosynům? Kdyby mi býval nepomohl Hospodin, zakrátko bydlel bych v říši mlčení! ...
Ezechiel 17:17... Farao mu se svým mocným a početným vojskem nepomůže ve válce, babylonský král navrší násep a...
Marek 5:26...lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic  nepomohlo a bylo čím dál hůř. Když uslyšela o Ježíši,...
Židům 4:2...zpráva, stejně jako jim. Slyšené slovo jim ale nepomohlo, neboť se u posluchačů nesetkalo s vírou. Do...
Židům 13:9...milostí než pokrmy, které svým stoupencům nijak nepomohly. Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |