Nepohrdne

Hledám varianty 'nepohrdne' [ nepohrdneš (1) nepohrdne (1) nepohrdli (2) ]. Nalezeny 4 verše.
1. Samuel 8:7..."Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkajíNepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem....
Žalmy 51:19...bys nepřijal. Kajícný duch je Bohu nad obětinepohrdneš, Bože, srdcem kajícným a sklíčeným. Ve své...
Žalmy 102:18... Tehdy se obrátí k modlitbě trpícího, tehdy nepohrdne jejich modlitbou! je to zapsáno pro příští...
Galatským 4:14...slabosti. I když můj stav byl pro vás zkouškounepohrdli jste mnou a neodmítli . Přijali jste jako...

Slova obsahující nepohrdne: nepohrdne (1) nepohrdneš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |