Nepohrdej

Hledám varianty 'nepohrdej' [ nepohrdejte (1) nepohrdej (1) nepohrdali (1) nepohrdá (5) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 22:25...jej, všechno símě Izraele, ctěte jej! Jistěže nepohrdá trápením ubožáka, s odporem neskrývá před ním tvář...
Žalmy 69:34...srdce ožijí! Vždyť přece Hospodin slyší ubožákynepohrdá svým lidem v zajetí. Nebesa i země jej oslavují...
Přísloví 23:22...hadrů obléká! Poslouchej otce, který zplodilnepohrdej svou matkou, zestárne. Pravdu získej, za nic...
Matouš 18:10...do pekelného ohně. [11] Dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že...
Římanům 14:3...choulostivý jen zeleninu. Kdo všechno,  nepohrdá tím, kdo nejí, a kdo nejí, nesoudí toho, kdo ...
1. Korintským 16:11...Pánovu dílu tak jako ; jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v pokoji na cestu za mnou, neboť tu...
1. Tesalonickým 5:20...neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte...
Titus 2:15...a napomínej s veškerým důrazem. Nikdo tebou nepohrdá. Připomínej jim, se poslušně podřizují vládcům...

Slova obsahující nepohrdej: nepohrdej (1) nepohrdejte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |