Nepohne

Hledám varianty 'nepohne' [ nepohnula (1) nepohnul (2) nepohne (5) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 41:44... ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou!" Tehdy dal farao Josefovi jméno...
2. Samuel 7:16...zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se navěky nepohne." Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění...
2. Královská 4:31...chlapci hůl na tvář, ale ten ani nehlesl, ani se nepohnul. Vrátil se tedy Elíšovi naproti a řekl mu:...
2. Královská 8:11...Potom se na něj upřeně zadíval; jeho tvář se ani nepohnula, z toho byl Chazael nesvůj. Tehdy se Boží muž...
1. Letopisů 17:14...a ve svém království navěky, jeho trůn se navěky nepohne.'" Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění...
Ester 5:9...potkal Mordechaje a ten před ním nevstal, ani se nepohnul. Haman se na Mordechaje rozlítil, ale ovládl se a...
Přísloví 6:35...ohled na žádné odškodnění, sebevětší úplatek jím nepohne! Dbej na výroky, můj synu, příkazy jak...
Izaiáš 41:7...to dobře spojené!" a zpevní modlu hřeby, se nepohne. Ty však, Izraeli, jsi můj služebník, tebe, Jákobe,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |