Nepodváděj

Hledám varianty 'nepodváděj' [ nepodvádíš (1) nepodvádí (2) nepodváděj (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Královská 4:16..." "To ne, můj pane," zvolala. "Jsi Boží mužnepodváděj svou služebnici!" Ta žena pak ale opravdu počala...
2. Královská 4:28...jsem snad od tebe syna? Neříkala jsem ti,  nepodvádíš?!" Na to Elíša řekl Gehazimu: "Přepásej se,...
2. Letopisů 32:11...z rukou asyrského krále,' myslíte, že vás nepodvádí? Vede vás na smrt hladem a žízní! Mluví snad...
Marek 10:19...znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelžinepodváděj, cti svého otce i matku.'" "Mistře," odpověděl,...
1. Tesalonickým 4:6...Boha. Nikdo v této věci nepřekračuje mezenepodvádí svého bratra. Jak jsme vám dříve zdůrazňovali,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |