Nepoddá

Hledám varianty 'nepoddá' [ nepoddalo (1) nepoddali (1) nepoddal (2) nepoddá (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Leviticus 18:23...zvířetem, a tak se jím poskvrňovat. Ani žena se nepoddá zvířeti, aby se s pářilo. Je to zvrácenost!...
Žalmy 81:12...Můj lid ale neposlouchal, Izrael se mi nepoddal. Vydal jsem je tedy jejich zarputilosti, aby se...
Jeremiáš 27:8...do služby. Národ a království, které by se nepoddalo babylonskému králi Nabukadnezarovi a nesklonilo...
Jeremiáš 27:13... jak to Hospodin prohlásil o národu, který se nepoddá babylonskému králi? Neposlouchejte slova proroků,...
Galatským 2:5...zotročili. Ani na chvíli jsme jim neustoupilinepoddali se, aby pro vás byla zachována pravda evangelia....
Židům 2:8...vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho...

Slova obsahující nepoddá: nepoddá (2) nepoddáváte (2) nepoddávejte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |