Nepochopíte

Hledám varianty 'nepochopíte' [ nepochopíte (2) nepochopili (10) nepochopí (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Žalmy 106:7...jsme se a jednali jsme zle. Naši otcové v Egyptě nepochopili divy tvé! Na velikost tvé lásky nepamatovali, u...
Kazatel 8:17...zemi. Tehdy jsem viděl: Vše je Boží dílo! Člověk nepochopí, co se děje pod sluncem. Jakkoli se za tím...
Izaiáš 6:10... aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, aby nebyli uzdraveni." Zeptal...
Matouš 13:14...nich Izaiášovo proroctví: ‚Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte, zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce...
Matouš 13:15...aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.' Ale...
Marek 6:52...utišil. Oni z toho byli úplně omráčení úžasemNepochopili totiž nic ohledně těch chlebů; jejich srdce...
Lukáš 9:45...vydán do lidských rukou." Oni však ten výrok nepochopili. Jeho smysl jim zůstal skryt, takže mu...
Lukáš 18:34...dne vstane z mrtvých." Oni však nic z toho nepochopili. Smysl toho výroku jim zůstal skryt, takže...
Jan 8:27...a říkám světu, co jsem slyšel od něj." Nepochopili však, že s nimi mluvil o Otci. Proto jim Ježíš...
Jan 10:6...hlas cizích." Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Ježíš k nim tedy znovu...
Jan 12:40...jejich srdce, aby očima neuviděli a srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit." To...
Skutky 28:26...k tomuto lidu a řekni: Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte, zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce...
Skutky 28:27...aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.'...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |