Nepocházejí

Hledám varianty 'nepocházejí' [ nepochází (3) nepocházejí (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Samuel 21:2...si je tedy zavolal a promluvil s nimi. (Gibeonci nepocházejí ze synů Izraele, ale ze zbytku Emorejců. Synové...
Jeremiáš 23:16... Vidění, o kterých mluví, si sami vymyslelinepocházejí z úst Hospodinových. Těm, kdo mnou pohrdají,...
Pláč 3:38... a stane se"? Kdo než Hospodin to přikáže? Což nepochází pohroma i dobro přímo z úst Nejvyššího? Proč by...
Jan 7:22...se divíte. Mojžíš vám vydal obřízku (ačkoli nepochází od Mojžíše, ale od otců) a v sobotu obřezáváte...
Židům 7:6...z Abrahamových beder. Melchisedech, který ani nepochází z jejich rodokmenu, však přijal desátek od...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |