Nepobiji

Hledám varianty 'nepobiji' [ nepobili (2) nepobil (1) nepobiji (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 8:21...lidského srdce od mládí zlé. Nikdy  nepobiji vše živé, jako jsem to učinil. Dokud bude trvat...
Jozue 9:18... Beerot a Kiriat-jearim. Synové Izraele je ovšem nepobili, poněvadž jim vůdcové obce přísahali při Hospodinu...
Jozue 9:26...Vysvobodil je z rukou synů Izraele, aby je nepobili, a téhož dne z nich udělal dřevaře a nosiče vody...
Jeremiáš 41:8... ječmene, oleje a medu." A tak je nechalnepobil je s ostatními. Těla všech zavražděných Išmael...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |