Neplodných

Hledám varianty 'neplodných' [ neplodným (3) neplodných (1) neplodný (2) neplodnou (2) neplodné (4) neplodná (14) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 11:30...Hárana, otce Milky a Jisky. Saraj však byla neplodná, neměla děti. Terach vzal svého syna Abrama,...
Genesis 25:21...se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počala....
Genesis 29:31...nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben...
Exodus 23:26...zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná. Obdařím dlouhým životem. Pošlu před tebou svou...
Deuteronomium 7:14...nade všechny národy. Nevyskytne se u tebe neplodný ani neplodná, ani mezi tvým dobytkem. Hospodin od...
Soudců 13:2...rodu, a jmenoval se Manoach. Jeho žena byla neplodná a neměla děti. ženě se ukázal Hospodinův anděl...
Soudců 13:3...Hospodinův anděl a řekl : "Hle, byla jsi neplodná a bezdětná, ale počneš a porodíš syna. Proto teď...
1. Samuel 2:5...nádeničí, kdo byli hladoví, lačnět přestaliNeplodné sedm narodí se, matka mnohých však uvadne....
Job 3:7...počtu měsíců aby nevešla! Ach ta noc - kéž byla neplodná, radostný výkřik poznat neměla! Zaklínači dnů ji...
Job 15:34... jež setřásá svůj květ. Spolek bezbožných je neplodný, stany úplatkářů pohltí plameny. Počnou trápení a...
Job 24:21... jsou jak stromy větrem zlomeni. obcujíneplodnou, která nerodí, vdovu opustí bez jmění! Bůh...
Žalmy 113:9...jim dává usednout, mezi knížaty v lidu svémNeplodnou obdařuje rodinou, matka se z dětí raduje!...
Přísloví 30:16...nikdy nenasytí, čtyři nikdy neříkají Dost: hrobneplodné lůno, nezavlažená země a nezkrotitelný oheň. Tomu,...
Izaiáš 49:21..."Kdo mi je porodil? Byla jsem přece bezdětnáneplodná, odstrčená a vyhnaná - kdo všechny tyhle vychoval?...
Izaiáš 54:1...hřích mnohých a za viníky se postavil. Jásejneplodná, která jsi nikdy děti neměla! Zpívej a křič samou...
Ozeáš 9:14... Dej jim, Hospodine - co jim dáš? Dej jim lůno neplodné a prsy bez mléka! V Gilgalu začaly všechny jejich...
Matouš 13:22...bohatstvím to slovo dusí, a tak se stává neplodným. Do dobré země je zaseto u toho, kdo slyší Slovo...
Marek 4:19...po dalších věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným. A pak jsou ti, u kterých se seje na dobré půdě:...
Lukáš 1:7...a ustanovení, neměli dítě. Alžběta byla neplodná a oba byli v pokročilém věku. Jednou, když...
Lukáš 1:36... tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém...
Lukáš 23:29... Hle, přicházejí dny, kdy lidé řeknou: ‚Blaze neplodným, jejichž lůna nerodila a jejichž prsy nekojily!'...
Galatským 4:27...a ten je naší matkou. Je přece psáno: "Raduj seneplodná, ty, jež nerodíš, jásej a křič, jež nemáš bolesti!...
Efeským 5:11... co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. Vždyť o tom...
Titus 3:9...a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné. Rozvratníka po prvním a druhém napomenutí...
Židům 11:11... jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Vírou také neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala moc k...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |