Nepijeme

Hledám varianty 'nepijeme' [ nepít (1) nepili (1) nepila (2) nepil (5) nepijte (1) nepijí (4) nepijeme (2) nepije (2) nepij (5) ]. Nalezeny 22 verše.
Deuteronomium 29:5...nezpuchřela, chléb jste nejedli a víno ani pivo nepili. To vše proto, abyste poznali, že jsem Hospodin,...
Soudců 13:4...a porodíš syna. Proto teď dávej pozor, abys nepila víno ani pivo a nejedla nic nečistého. Hle, počneš a...
Soudců 13:7...mi: ‚Hle, počneš a porodíš syna. Proto teď nepij víno ani pivo a nejez nic nečistého, protože ten...
Soudců 13:14... neokusí nic pocházejícího z vinné révy,  nepije víno ani pivo a nejí nic nečistého. dodržuje...
1. Samuel 1:15..."Tak to není, můj pane. Jsem jen zdrcenáNepila jsem víno ani pivo; jen jsem si vylévala duši před...
1. Samuel 30:12... protože tři dny a tři noci nic nejedlnepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?"...
1. Královská 13:9... Hospodin mi dal jasný rozkaz: ‚Nic nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" Odešel...
1. Královská 13:17...dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" "I jsem...
1. Královská 13:22...místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.' Proto tvé tělo nebude pochováno v hrobě tvých...
Ezdráš 10:6... syna Eliašibova. Jak tam odešel, nic nejedl ani nepil, neboť truchlil nad nevěrností navrátilců. Mezitím...
Ester 4:16... se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I a dívky se takto budeme...
Izaiáš 24:9...hýřících, umlkly radostné zvuky citery.  nepijí víno s písněmi, pijákům zhořkl nápoj opojný....
Jeremiáš 35:6...a vybídl jsem je: "Napijte se vína." "My víno nepijeme," odpověděli. "Náš otec Jonadab, syn Rechabův, nám...
Jeremiáš 35:8... ve všem, co nám přikázal, takže po celý život nepijeme víno my ani naše ženy ani naši synové a dcery....
Jeremiáš 35:14...pít víno a jeho slova se dodržují. dodnes nepijí víno, protože poslouchají, co jim přikázal jejich...
Jonáš 3:7...brav neokusí žádnou potravu; nejedí ani nepijí. Lidé i zvířata se zahalí pytlovinou a volají ze...
Matouš 11:18... a neplakali jste!' Jan totiž přišel, nejedlnepil a oni říkají: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a...
Lukáš 7:33...jste!' Jan Křtitel totiž přišel, nejedl chlébnepil víno a vy říkáte: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka,...
Skutky 9:9...odvést za ruku. Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho...
Římanům 14:21...pohoršovat člověka jídlem. Je lepší nejíst masonepít víno a vyvarovat se všeho, co tvého bratra uráží....
1. Korintským 9:7...vinici, a neokusí její hrozny? Kdo pase stádo, a nepije jeho mléko? Dávám tu jen lidské příklady? Copak to...
1. Timoteus 5:23...účast na cizích hříších; zachovávej si čistotuNepij samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |