Nepatrným

Hledám varianty 'nepatrným' [ nepatrnými (1) nepatrným (3) nepatrný (7) nepatrní (1) nepatrném (1) nepatrné (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
Deuteronomium 26:5...otec, kočovný Aramejec, sestoupil do Egyptanepatrném počtu. Tam pobýval a tam se stal národem -...
Deuteronomium 28:62...Hospodina, svého Boha, zůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako hvězd na nebi! Stane...
1. Samuel 15:17... Samuel tedy promluvil: "Nepřipadal sis kdysi nepatrný? Přesto ses právě ty stal vůdcem izraelských kmenů...
Žalmy 119:141... , tvůj služebník, je miluji! I když jsem nepatrný, i když jsem pohrdán, nezapomínám na tvá pravidla....
Přísloví 22:29...svého díla, v královských službách octne senepatrným lidem sloužit nebude. Když s mocným člověkem k...
Přísloví 30:24...svou paní vystřídá. Tito čtyři jsou na zemi nepatrní, nad mudrce jsou ale moudřejší: mravenci, národ...
Izaiáš 16:14...potupena a celý ten ohromný dav se zmenší na nepatrný a ubohý pozůstatek." Ortel nad Damaškem: Hle,...
Izaiáš 21:17...hrdinných kedarských lučištníků zbude jen nepatrný pozůstatek." Tak promluvil Hospodin, Bůh Izraele. ...
Izaiáš 60:22... v němž se oslavím. Z toho nejmenšího bude kmennepatrný bude mocným národem. jsem Hospodin; v pravý čas...
Jeremiáš 49:15...k útoku! Válčete proti Edomu! "Hle, činím  nepatrným mezi národy, mezi lidmi budeš v opovržení. Klame...
Ezechiel 29:15...se vyvyšovat nad jiné národy. Udělám je tak nepatrnými, aby nevládli nad národy. Egypt nebude pro...
Daniel 8:9...rohy. Z jednoho z nich potom vyrazil jakýsi nepatrný roh, který se však nesmírně rozmáhal k jihu, k...
Daniel 11:34... zatýkáni a okrádáni. V době se jim dostane nepatrné pomoci, neboť se k nim připojí mnoho pokrytců. I...
Abdiáš 1:2...Do útoku! Válčete proti Edomu!" Hle, činím  nepatrným mezi národy, budeš v největším opovržení! Pýcha...

Slova obsahující nepatrným: nepatrným (3) nepatrnými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |