Nepatřičné

Hledám varianty 'nepatřičné' [ nepatřičný (3) nepatřičné (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Exodus 30:9... po všechna vaše pokolení. Nezapálíte na něm nepatřičné kadidlo ani zápalnou ani moučnou oběť,...
Leviticus 10:1...na něj kadidlo a obětovali před Hospodinem nepatřičný oheň, jaký jim nepřikázal. Tehdy vyšlehl od...
Numeri 3:4... když na poušti Sinaj před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem konali...
Numeri 26:61...však zemřeli, když před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Z levitů bylo započteno celkem 23 000 mužů...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |