Nepůsobí

Hledám varianty 'nepůsobí' [ nepůsobte (2) nepůsobím (1) nepůsobí (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Letopisů 16:22...varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Zpívej Hospodinu, celá zem, zvěstujte jeho...
Žalmy 105:15...varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Když potom přivolal na zem hlad a odřízl je...
Izaiáš 66:9...na svět přivedla! Copak , který otevírám lůnonepůsobím i porod? praví Hospodin. Copak , který vedu k...
Amos 3:7...to nedopustil Hospodin? Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky,...
Jakub 4:1... Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámiNepůsobí je snad vaše choutky, které se ve vás perou?...

Slova obsahující nepůsobí: nepůsobí (2) nepůsobím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |