Nepůjdou

Hledám varianty 'nepůjdou' [ nepůjdu (4) nepůjdou (2) nepůjdeš (1) nepůjdeme (5) nepůjde (15) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 16:10..."Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hle, jsi...
Genesis 42:38...ti ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se...
Genesis 43:5...bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li honepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez...
Exodus 33:3...země oplývající mlékem a medem, avšak s tebou nepůjdu, abych cestou nevyhladil, neboť jste tvrdošíjný...
Numeri 10:30...Izraeli dobré věci." On mu však odpověděl: "Nepůjdu. Chci se vrátit do své země a ke svým příbuzným."...
Numeri 16:12...Dátana a Abirama, syny Eliabovy, ale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země...
Numeri 16:14...nedal. Chceš snad těm mužům vyloupnout očiNepůjdeme!" Mojžíš se tedy velmi rozlítil a řekl Hospodinu:...
Numeri 20:17...tvého území. Nech nás prosím projít tvou zemíNepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze studní...
Numeri 32:30...do vlastnictví gileádskou zem. Pokud však s vámi nepůjdou jako ozbrojenci, připadne jim vlastnictví mezi...
Soudců 4:8..." Barák odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjduNepůjdeš-li se mnou, nepůjdu!" "Dobrá, půjdu s tebou,"...
Soudců 7:4...s tebou,' ten s tebou půjde. O kom řeknu: ‚Nepůjde s tebou,' ten nepůjde." Odvedl tedy vojsko dolů k...
Soudců 19:12...města a přenocujme tam." Jeho pán mu odpověděl: "Nepůjdeme do cizího města, které nepatří Izraelcům. Budeme...
Soudců 20:8...povstal jako jeden muž se slovy: "Nikdo z nás nepůjde domů, nikdo se nevrátí do svého příbytku. S Gibejí...
1. Samuel 29:4...mu, " se vrátí, kam mu řekneš. Přece s námi nepůjde do boje! Vždyť by se v bitvě postavil proti nám!...
Nehemiáš 6:11...někdo jako může jít do svatyně a přežítNepůjdu tam." Poznal jsem totiž, že ho neposlal Bůh. Takhle...
Žalmy 49:18... nic s sebou nepobere, jeho nádhera s ním dolů nepůjde. Za svého života sám sobě dobrořečil: "Musí se...
Izaiáš 28:20... kdo pochopí toto poselství. Postel bude krátkánepůjde se narovnat, přikrývka bude úzká, nepůjde se...
Izaiáš 35:8...stezka, která se Svatou cestou bude nazývatNepůjde po nečistý, bude určena jen pro poutníky - ani...
Izaiáš 35:9... cestě nezbloudí. Neobjeví se tam žádný levnepůjde tudy divá zvěř, nic takového se tam nenajde. Půjdou...
Ezechiel 33:28...hory natolik zpustnou, že tudy nikdo ani nepůjde. Obrátím tu zem v nejpustější pustinu kvůli všem...
Zachariáš 14:17... a slavili Svátek stánků. Pokud některý lid země nepůjde do Jeruzaléma klanět se Králi, Hospodinu zástupů,...
Matouš 18:12... nenechá těch devadesát devět na horáchnepůjde hledat tu bloudící? A když ji konečně najde, amen,...
Lukáš 15:4... nenechá těch devadesát devět v pustiněnepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? Jakmile ji...
Jan 10:5...za ním, neboť znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích."...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |