Nepřipadlo

Hledám varianty 'nepřipadlo' [ nepřipadne (2) nepřipadlo (2) nepřipadla (1) nepřipadl (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 47:26...patří faraonovi. Pouze kněžská půda faraonovi nepřipadla. Tak se tedy Izrael usadil v egyptské zemi, v...
Numeri 18:20...Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné dědictvínepřipadne ti mezi nimi podíl. jsem tvůj podíl a tvé...
Numeri 26:62...započteni mezi syny Izraele, neboť jim mezi nimi nepřipadlo žádné dědictví. Toto jsou synové Izraele, které...
Jozue 14:3...Zajordání. Levitům však mezi nimi žádné dědictví nepřipadlo. Ze synů Josefových vznikla dvě pokolení,...
Jozue 14:4...a Efraim. Levitům ovšem žádný podíl v zemi nepřipadl, pouze města k bydlení a přilehlé pastviny pro...
Soudců 18:1... protože mu do doby mezi izraelskými kmeny nepřipadl žádný dědičný podíl. Synové Danovi proto ze svého...
Daniel 11:4...a bude rozdělena do čtyř světových stranNepřipadne ovšem jeho potomkům a nebude mít takovou moc...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |