Nepřinesl

Hledám varianty 'nepřinesl' [ nepřinesu (2) nepřinesou (1) nepřinesli (2) nepřinesl (1) nepřinesete (1) nepřinese (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Leviticus 23:14...jíst chléb ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud nepřinesete tento dar svému Bohu. To je věčné ustanovení...
Numeri 9:13...je vyobcován ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu. Takový člověk ponese hřích. Kdyby...
2. Samuel 24:24...tebe za plnou cenu. Přece Hospodinu, svému Bohunepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak David koupil ten...
1. Letopisů 21:24...cenu. Nevezmu pro Hospodina nic tvého. Přece mu nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak David Aravnovi za...
2. Letopisů 29:7... pozhášeli lampy a nezažehli kadidlonepřinesli zápalnou oběť ve svatyni Boha Izraele. Proto na...
Izaiáš 30:5...všichni zklamáni, neboť jim nebude moci pomocinepřinese vám prospěch ani výhodu, ale jen hanbu a pohanu....
Amos 5:20...o zeď a byl by uštknut hadem. Hospodinův den nepřinese světlo, ale tmu, černotu bez jediného paprsku!...
Micheáš 2:7...ztratil trpělivost? Copak je tohle jeho dílo?" Nepřinesou snad slova užitek těm, kteří žijí poctivě? Vy...
1. Timoteus 6:7...umí být spokojená s tím, co . Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a...

Slova obsahující nepřinesl: nepřinesl (1) nepřinesli (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |