Nepřibližujte

Hledám varianty 'nepřibližujte' [ nepřibližujte (1) nepřibližují (2) nepřibližuj (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Exodus 3:5..."Zde jsem," odpověděl Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž...
Exodus 24:2...K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni se nepřibližují. Také lid nevystupuje spolu s ním." Když...
Numeri 18:22...desátky v Izraeli. se synové Izraele  nepřibližují ke Stanu setkávání, aby na sebe neuvalili...
Ezechiel 9:6...K žádnému z těch, kdo nesou ono znamení, se ale nepřibližujte. Začněte od svatyně." Začali tedy od...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |