Nepřiblížili

Hledám varianty 'nepřiblížili' [ nepřiblížíš (1) nepřiblížím (1) nepřiblížili (1) nepřiblížil (1) nepřiblíží (9) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 31:52...mohyla i ten památník jsou svědky, že se k tobě nepřiblížím za tuto mohylu a že ani ty se ke mně za tuto...
Exodus 14:20...noc, a tak se jedni k druhým po celou noc nepřiblížili. Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a Hospodin...
Leviticus 21:21...semene kněze Árona, kdo by měl tělesnou vadu, se nepřiblíží, aby přinesl ohnivé oběti Hospodinu. vadu, a...
Numeri 6:6... Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblíží k mrtvému. Neposkvrní se ani při svém otci,...
Numeri 18:4...službu Příbytku. Nikdo nepovolaný se k vám ale nepřiblíží. Budete držet stráž při svatyni a při oltáři,...
Deuteronomium 2:37...obstála. Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dalNepřiblížil ses ale k zemi Amonců, k okolí potoka Jabok, k...
Izaiáš 54:14...Zbavena násilí bez obav budeš žítnepřiblíží se k tobě žádné neštěstí. Kdyby snad přesto...
Ezechiel 18:6...nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctínepřiblíží se k ženě, dokud krvácí, nikomu nechce ublížit,...
Ezechiel 44:13... praví Panovník Hospodin, že ponesou svou vinuNepřiblíží se ke mně, aby mi konali kněžskou službu,...
1. Korintským 8:8...mají pak špatné svědomí. Jídlo nás ovšem k Bohu nepřiblíží. Pokud nejíme, nejsme o nic horší, a pokud jíme,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |