Nepřestala

Hledám varianty 'nepřestala' [ nepřestanu (1) nepřestanou (2) nepřestanete (1) nepřestaneš (1) nepřestane (5) nepřestali (2) nepřestala (2) nepřestal (5) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 8:22...jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a...
Deuteronomium 8:11...však na pozoru, abys nezapomněl na Hospodinanepřestal zachovávat jeho přikázání, pravidla a ustanovení,...
Deuteronomium 15:11... k čemu přiložíš ruku. A protože v zemi nikdy nepřestanou být chudí, přikazuji ti: "Ochotně nabízej pomoc...
Jozue 9:23...uprostřed nás! Proklatci! Od teď nikdy nepřestanete otročit: Budou z vás dřevaři a nosiči vody pro...
Soudců 15:7... "Tak vy takhle?" řekl na to Samson. "Teď tedy nepřestanu, dokud se vám nepomstím!" A bil je hlava...
1. Samuel 3:11...udělat věc, která nikomu, kdo o uslyšínepřestane znít v uších. Toho dne uvedu na Elího všechno,...
2. Samuel 2:27...je živ Hospodin, kdybys nepromluvil, muži by nepřestali stíhat své bratry do rána!" Poté Joáb...
2. Samuel 22:38...nesklouznou. Stíhal jsem nepřátele, dostihl jenepřestal jsem, než jsem je porazil. Udeřil jsem je,...
2. Královská 21:12...takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyšínepřestane znít v obou uších. Přeměřím Jeruzalém touž mírou...
Žalmy 18:38...nesklouznou. Stíhal jsem nepřátele, dostihl jenepřestal jsem, než jsem je porazil. Udeřil jsem je,...
Žalmy 27:4...Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny...
Jeremiáš 19:3...takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyšínepřestane znít v uších. To proto, že opustili a toto...
Ezechiel 23:8...kom zatoužila, se všemi jejich hnusnými modlamiNepřestala se svým smilstvem, které se naučila v Egyptě,...
Ezechiel 47:12...ovocné stromy. Jejich listí nikdy nezvadnenepřestanou nést ovoce. Každý měsíc přinesou čerstvé plody,...
Lukáš 7:45...jsi , ale ona mi od chvíle, kdy jsem vešelnepřestala líbat nohy. Nepomazal jsi mi hlavu olejem, ale...
Lukáš 14:26...obrátil a řekl jim: "Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech,...
Skutky 13:10...a podlosti! Ty nepříteli vší spravedlnostiNepřestaneš podvracet Hospodinovy přímé cesty? Hle, ruka...
Skutky 14:17...chodit po jejich cestách, ale nikdy o sobě nepřestal svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává déšť i...
Zjevení 9:20... však nečinili pokání ze skutků svých rukounepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |