Nepřežil

Hledám varianty 'nepřežil' [ nepřežili (1) nepřežil (2) nepřežije (5) ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 11:8...východ k údolí Micpe. Pobíjeli je, nikdo nepřežil. Jozue s nimi naložil, jak mu řekl Hospodin:...
2. Samuel 1:10...k němu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění nepřežije. Vzal jsem mu z hlavy korunu a z paže náramek a...
2. Samuel 17:12...kdekoli. Sneseme se na něj jako rosa na zem, a nepřežije on ani žádný z jeho mužů. Jestli se stáhne někam...
Ezdráš 9:14...nás do posledního, takže by nikdo nevyvázlnepřežil?! Hospodine, Bože Izraele, ty jsi spravedlivý. Je...
Jeremiáš 11:23...zúčtuji, přivedu na muže z Anatotu neštěstínepřežije ani jeden z nich." Hospodine, spravedlivý jsi,...
Jeremiáš 42:17...a usadit se tam, pomřou mečem, hladem a moremNepřežije z nich ani jediný; nikdo neunikne neštěstí, jež...
Jeremiáš 44:14...se přišli usadit v Egyptě, nikdo neuniknenepřežije, aby se vrátil do judské země. Ačkoli v duši...
Skutky 7:19...naše předky odkládat vlastní novorozence, aby nepřežili. V době se narodil Mojžíš. Byl překrásný. Tři...

Slova obsahující nepřežil: nepřežil (2) nepřežili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |