Nepřešel

Hledám varianty 'nepřešel' [ nepřešli (3) nepřešel (1) nepřejdu (2) nepřejdeš (2) nepřejdeme (2) nepřejde (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 33:22...rozsedliny a přikryji svou dlaní, dokud nepřejdu. potom dlaň odtáhnu, spatříš záda; mou tvář...
Numeri 20:17...cestou a neodbočíme napravo ani nalevo, dokud nepřejdeme tvé území." Edom však řekl: "Neprojdeš mou zem....
Numeri 21:22...vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou, dokud nepřejdeme tvé území." Sichon ale Izraeli nedovolil projít...
Deuteronomium 3:27...na východ. Podívej se dobře, neboť tento Jordán nepřejdeš. Pověř však Jozuu, posilni a povzbuď ho, neboť on...
Deuteronomium 4:22...Bůh, dává za dědictví. Ano, zemřu v této zemiNepřejdu Jordán, ale vy ho přejdete a obsadíte tu krásnou...
Deuteronomium 31:2...před vámi. Navíc mi Hospodin řekl: ‚Tento Jordán nepřejdeš.' Sám Hospodin, váš Bůh, půjde před vámi. On sám...
Jozue 3:17...celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý národ nepřešel Jordánem. Když pak celý národ překročil Jordán,...
Jozue 4:23...vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli, tak jako to Hospodin, váš Bůh, provedl s Rudým...
Jozue 5:1...před syny Izraele vysušil vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrazilo jim to dech a úplně před syny Izraele...
Daniel 2:9...mi budete namlouvat lži a báchorky, dokud to nepřejde. Nuže, povězte mi ten sen, poznám, že mi ho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |