Nepříteli

Hledám pøesnì 'nepříteli'. Nalezeno 13 veršù. Další varianty: nepříteli (13) nepřítelem (8) nepřítele (24) nepřítel (31) nepřátelům (31) nepřátelích (2) nepřáteli (28) nepřátelé (57) nepřátele (55) nepřátel (99)
2. Samuel 22:18... z mohutných vod vyprostil, vyrval mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli v...
1. Královská 8:44...postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války proti nepříteli, kamkoli bys je poslal, a modlili by se k...
1. Královská 8:46...- a ty by ses na rozhněval a vydal je nepříteli a jejich uchvatitelé by je odvedli jako zajatce...
1. Královská 21:20... budou chlemtat i tvou.'" "Tak jsi našel, můj nepříteli?" oslovil Achab Eliáše. "Ano," odpověděl,...
2. Letopisů 6:36...- a ty by ses na rozhněval a vydal je nepříteli a jejich uchvatitelé by je odvedli jako zajatce...
2. Letopisů 26:13...připravených vyjít králi na pomoc do boje proti nepříteli. Uziáš celé vojsko vyzbrojil štíty, kopími,...
Žalmy 18:18... z mohutných vod vyprostil, vyrval mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli v...
Žalmy 31:9...duši uprostřed úzkosti. Nevydáš napospas mému nepříteli, svobodu daruješ nohám mým! Smiluj se, Hospodine,...
Žalmy 60:13...s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana v člověku je přece nicotná. S Bohem...
Žalmy 108:13...s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana od člověka je přece nicotná. S Bohem...
Micheáš 7:8...- on zachrání, můj Bůh vyslyší! Nejásejnepříteli, nade mnou - i když jsem padl, povstanu! I když...
Skutky 13:10..."Ty ďáblův synu plný přetvářky a podlosti! Ty nepříteli vší spravedlnosti! Nepřestaneš podvracet...
1. Timoteus 5:14...vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly nepříteli žádnou příležitost k pomluvám. Některé se ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |